ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านทุ่งศรีอุดม-หินลาด-ดงตาหวาน-วังแซ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561 10:27

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านทุ่งศรีอุดม-หินลาด-ดงตาหวาน-วังแซระยะทาง 24,000เมตร โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลจำรัสพืชผล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.00บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ทั้งปวง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ