กองสวัสดิการและสังคม

นางสาววรัชยา เหลาเคน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 081-9552355

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนิพาภร จันทาทอง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววันดี เครือคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาววาสนา ศรีวงษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ