กองคลัง

นายกฤติเดช แสงสว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 097-3422090

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวเยาวลักษณ์ ว่องไว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุพาภรณ์ สมบัติราช

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ

นางสาวจิดาภา ภาระเวช

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางจุฬาลักษณ์ สินภักดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพัชรินทร์ ไชยโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนิตยา ไชยโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนิตยา อินธิชิต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ