กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายกฤติเดช แสงสว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 097-3422090

พนักงานส่วนตำบล

นางอรุณี ใจสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ข้าราชการครู

นางสาวอรพิน ผาสูง

ครูชำนาญการ

นางพัธราภรณ์ แก้วชิณ

ครูชำนาญการ

นางพวงเพชร มีเลิศ

ครูชำนาญการ

นางสาวอามร จันทร์สด

ครูชำนาญการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอรชร ศรีวงษา

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวชลิตา สาระภี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอรสุชา วงศ์ราษฎร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรัญญา อ่อนพันธ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแววมณี สายใจ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัชนี พรมสำลี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววาสนา คัญไทร

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ