กองช่าง

นายคำรณ พรมอ่อน

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 063-0089548

พนักงานส่วนตำบล

- ว่าง -

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายนิกร อินสุวรรณ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณัฐพล เพ็งสุข

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายนวพล กุลวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายสิทธิพงษ์ พันโบ

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นชม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุขสันต์ แถวจัตุรัส

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ