หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิรัตน์ แก้วพรหม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 082-3768749

นางสาวนันทนา รัตนมูล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 083-1267706

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางสาววิจิตรา ไชยโยธา

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 085-6121211

นายกฤติเดช แสงสว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 097-3422090

นายคำรณ พรมอ่อน

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 063-0089548

นายกฤติเดช แสงสว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 097-3422090

นางสาววรัชยา เหลาเคน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 081-9552355

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ