คณะผู้บริหาร

นายพิทักษ์ชัย โสดา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
มือถือ 083-2438242

นายภูบาล บ้งพรม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
มือถือ 093-3803667

นายสุทิน จันบัว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
มือถือ 086-2558760

นายประสิทธิ์ พิมพ์พรมมา

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
มือถือ 085-0275717

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ