Hot News :

โครงการส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

วันศุกร์, 29 เมษายน 2565 17:50

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประชุมปรึกษาหารือ เพื่อดำเนินการให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริส่วนตำบลโพธิ์ไทร

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ