องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 
 • ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน สถ.
 • คู่มือประชาชนสำหรับ สถ.
 • มาตรฐานการให้บริการของท้องถิ่น
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ สถ.
 • คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล จ.ส.ท.
 • สหกรณ์ออกทรัพย์พนักงานเทศบาล
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • ศูนย์บริการข้อมูล สถ.
 • e-LAAS KM
 • เครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัย
 • สถ.ชวนเที่ยว
 •  
   
   
   
   
   
     วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

  สาระดีๆจากศาลปกครอง