องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 
 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
 • ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
 • ระบบ E-Plan
 • ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
 • ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report)
 • ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
 • ระบบเลือกตั้ง อปท. (ELE)
 • ระบบฝากข่าวของ อปท.
 •  
   
   
   
   
   
     วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

  สาระดีๆจากศาลปกครอง