องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 5 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอโพธิ์ไทร ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และปรับเป็นขนาดกลางตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเย็นใต้ หมู่ที่ 3 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทรประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 92 กิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง