องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบครึ่งวงกลม บ้านโคกนาลุมพุก หมู่ 14 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ย 2023]
จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.ย 2023]
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ก.ย 2023]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้าน นางแวง ชมพู ถึง บ้านนายแซง ชมพู บ้านเกาะแกด หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ก.ย 2023]
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดความจุ 5.00 ลบ.ม. บ้านสร้างม่วง หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ก.ย 2023]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางดอนปู่ตา บ้านเลาะ หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [06 ก.ย 2023]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางดอนปู่ตา บ้านเลาะ หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ก.ย 2023]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสร้างหลักเส ? ห้วยขัดไหล่ บ้านสร้างหลักเส หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ก.ย 2023]
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด บ้านดอนเย็นใต้ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ก.ย 2023]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 



วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง