องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 
29 กันยายน 2566 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร


29 กันยายน 2566 ออกซ่อมระบบปั้มน้ำประปาและตรวจสอบซ่อมระบบสายไฟปั้มน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี


28 กันยายน 2566 ออกรับผู้ป่วย เหตุ/อาการ ...MCล้มเอง สถานที่เกิดเหตุ..ถ.ห้วยยาง-โพธิ์ไทร จึงนำส่งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร


27 กันยายน 2566 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ปฏิบัติงานออกซ่อมระบบปั้มน้ำประปา บ้านพะไล หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี


27 กันยายน 2566 ออกรับผู้ป่วย เหตุ/อาการ ปวดหัว เป็นไข้ สถานที่เกิดเหตุ บ้าน พะไล ม.4 ต.โพธิ์ไทร จึงนำส่งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร


27 กันยายน 2566 ออกรับผู้ป่วย เหตุ/อาการ .ปวดท้องปัสสาวะไม่ออกสถานที่เกิดเหตุ....ม.14... บ้านโคกนาลุมพุก ต.โพธิ์ไทร จึงนำส่งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร


12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง