องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

รายงานการประชรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2565

รายงานการประชรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2565

รายงานการประชรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

รายงานการประชรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

รายงานการประชรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายงานการประชรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายงานการประชรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

รายงานการประชรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

รายงานการประชรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานการประชรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 4 มกราคม 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ครั้งแรก วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ครั้งแรก วันที่ 29 ธันวาคม 2564
 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง