องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ มกราคม 2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และ เริ่มการประชุมสมันสามัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง