องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลโพธิ์ไทรวัดภูป้อมวัดภูป้อม ตั้งอยู่บริเวณภูป้อม ชั้นที่ 3 มีชื่อเรียกตามสถานที่ตั้งว่าวัดถูป้อม โดยภูป้อมมีลักษณะเป็นภูเขาดินทราย สูงกว่าระดับน้ำทะเล 200 เมตร ประกอบด้วยสวนดอกไม้ป่า โขดหิน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณวัด หันหน้าเข้ามาในตัวอำเภอโพธิ์ไทร สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สวยงาม ยาสมุนไพร มีจุดชมวิวมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นตัวอำเภอโพธิ์ไทร

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลโพธิ์ไทรวัดภูป้อม วัดภูป้อม ตั้งอยู่บริเวณภูป้อม ชั้นที่ 3 มีชื่อเรียกตามสถานที่ตั้งว่าวัดถูป้อม โดยภูป้อมมีลักษณะเป็นภูเขาดินทราย สูงกว่าระดับน้ำทะเล 200 เมตร ประกอบด้วยสวนดอกไม้ป่า โขดหิน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณวัด หันหน้าเข้ามาในตัวอำเภอโพธิ์ไทร สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สวยงาม ยาสมุนไพร มีจุดชมวิวมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นตัวอำเภอโพธิ์ไทรได้อย่างทั่วถึง ห่างจังหวัดอุบลราชธานี 100 กิโลเมตร การเดินทางขึ้นวัดสามารถทำได้ 3 เส้นทาง ดังนี้ • การเดินทางโดยรถ สามารถขึ้นได้ทาง บ้านเกาะแกด หมู่ 8 • การเดินทางเท้า สามารถขึ้นทางบันไดและเดินทางโดยรถอีก 1 เส้นทาง ในหมู่บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 13

การจัดทำถังขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)การสร้างความโปร่งใสการส่งเสริมคุณธรรมแผ่นพับโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและแนวทางการป้องกันสาเหตุและอาการวิธีการดูแลรักษาเมื่อเป็นไข้เลือดออก

แผ่นพับ น้ำเสียบำบัดได้แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชนโทษของยาสูบเชิญชวนทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


12 3
 
 
 
 
 
 
 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง