องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

แผ่นพับโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและแนวทางการป้องกันสาเหตุและอาการวิธีการดูแลรักษาเมื่อเป็นไข้เลือดออก

แผ่นพับ น้ำเสียบำบัดได้แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชนโทษของยาสูบเชิญชวนทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนคู่มือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแผ่นพับการลดใช้โฟมและถุงพลาสติกลดโลกร้อนอันตรายจากการคลอดก่อนกำหนดคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ


12
 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง