องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

แยกขยะให้ถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก!แนวทางในการกำจัดจัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดินมาตราฐานตลาดศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์บริการร่วมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )


 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง