องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2566

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2566

จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2566

สุรปรายงานข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2566

จดหมายข่าวประจำเดือนเดือน พฤษภาคม 2566

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2566

จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2566

จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2566

จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2566

จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2566

โครงการหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30น. นายพิทักษ์ชัย โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร มอบหมายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จัดหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลากลางบ้าน บ้านแดง หมู่ที่ 17 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ​ และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ไทร โดยมีนางสาววรรณิดา ต้นทวีสุข นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง