องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

ประกาศ รายงานการติดตามและประกาศผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564


 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง