องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง