องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ใหม่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แผลพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564-2566

แผลพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564-2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง