องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

จัดทำแผนป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผลปฏิบัติป้องกันทุจริต

จัดทำแผนป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผลปฏิบัติป้องกันทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570)แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)


 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง