องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

รายงานการประเมินผลและรายงานผลนโยบาย NO GOLIOY จากการปฏิบัติหน้าที่

รายงานการประเมินผลและรายงานผลนโยบาย NO GOLIOY จากการปฏิบัติหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง