องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565


 
 
 
 
 
 
 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง