องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนต.ค.2566-มี.ค.2567รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566


 
 
 
 
 
 
 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง