องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม พ.ศ.2565 - กันยายน พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน พ.ศ.2565 - มิถุนายน พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ.2565-มีนาคม พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ.2564-ธันวาคม พ.ศ.2564) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม พ.ศ.2564-กันยายน พ.ศ.2564) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564สรุปผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี


12 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง