องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

รายงานผลการดำเนินการทำแบบประเมินความพึ่งพอใจ ของผู้บริการสถานที่ราชการ พฤษภาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินการทำแบบประเมินความพึ่งพอใจ ของผู้บริการสถานที่ราชการ พฤษภาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินการทำแบบประเมินความพึ่งพอใจ ของผู้บริการสถานที่ราชการ กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565

รายงานผลการดำเนินการทำแบบประเมินความพึ่งพอใจ ของผู้บริการสถานที่ราชการ กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565

รายงานผลการดำเนินการทำแบบประเมินความพึ่งพอใจ ของผู้บริการสถานที่ราชการ กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565

รายงานผลการดำเนินการทำแบบประเมินความพึ่งพอใจ ของผู้บริการสถานที่ราชการ กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565

รายงานผลการดำเนินการทำแบบประเมินความพึ่งพอใจ ของผู้บริการสถานที่ราชการ ตุลาคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการทำแบบประเมินความพึ่งพอใจ ของผู้บริการสถานที่ราชการ ตุลาคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2566

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564


 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง