Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประชุมปรึกษาหารือ เพื่อดำเนินการให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริส่วนตำบลโพธิ์ไทร

[ 29-04-2565 ] Hits:152

คู่มือการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน

คู่มือการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดโพธิ์ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี    

[ 31-03-2565 ] Hits:126

คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน

คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  

[ 29-03-2565 ] Hits:111

แยกขยะให้ถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก

แยกขยะให้ถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก    

[ 08-03-2565 ] Hits:117

 1. งานการเงินการคลัง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 3. ราคากลาง eGP
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ