ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านทุ่งศรีอุดม-หินลาด-ดงตาหวาน-วังแซ ระยะทาง 24,000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561 20:03

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านทุ่งศรีอุดม-หินลาด-ดงตาหวาน-วังแซ ระยะทาง 24,000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงินได้รับจัดสรร 500,000บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จำนวน500,000บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ