องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 
 ข้อมูลทั้งหมด
“อย่าคะนองลองยาเสพติด พลาดเพียงนิดชีวิตพังทลาย ” “ไม่เสพ ไม่ขาย ไม่ลอง คำนี้ต้องจำขึ้นใจ ” “ความรักความเข้าใจของครอบครัว นำสิ่งชั่วพ้นจากไป ” “เด็กรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ”
“อย่าคะนองลองยาเสพติด พลาดเพียงนิดชีวิตพังทลาย ” “... new
“อย่าคะนองลองยาเสพติด พลาดเพียงนิดชีวิตพังทลาย ” “ไม่เสพ ไม่ขาย ไม่ลอง คำนี...
อ่านต่อ... 
 
ระวังเห็ดป่าไม่รู้ชนิด อาจเป็นเห็ดพิษ เสี่ยงเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้ อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage
ระวังเห็ดป่าไม่รู้ชนิด อาจเป็นเห็ดพิษ เสี่ยงเจ็บป่... new

อ่านต่อ... 
 
ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. อถล. เป็นการรวมกลุ่ม... new

อ่านต่อ... 
 
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาส... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา10.00น. ตามที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง กรณีไข้เลือดออก บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร นายพิทักษ์ชัย โสดา
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา10.00น. ตามที่โรงพยาบา ...

อ่านต่อ... 
 
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลโพธิ์ไทรวัดภูป้อม   วัดภูป้อม ตั้งอยู่บริเวณภูป้อม ชั้นที่ 3 มีชื่อเรียกตามสถานที่ตั้งว่าวัดถูป้อม โดยภูป้อมมีลักษณะเป็นภูเขาดินทราย สูงกว่าระดับน้ำทะเล 200 เมตร ประกอบด้วยสวนดอกไม้ป่า โขดหิน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณวัด หันหน้าเข้ามาในตัวอำเภอโพธิ์ไทร
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลโพธิ์ไทรวัดภูป้อม วัดภูป ...

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ขอเชิญชวนชาวตำบลโพธิ์ไทร #เยือนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร วิถีวัฒนธรรมตกแต่งเทียนพรรษา
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ ...

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา13.00น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานระบบงานประปา สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ปฏิบัติงานออกตรวจสอบระบบปั้มน้ำประปาบ่อบาดานเพื่อติดตั้งระบบปั้มประปาของ บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา13.00น. นายกองค์การบร ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 170-029 สายบ้านหินดานถึงบ้านดอนพัฒนา ตำบลสารภี หมู่ที่6 ตำบลโพธิ์ไทร จำนวน 3 ช่วง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ประกวดราคาจ้าง... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 170-033 สายบ้านแดงถึงโคกนาลุมพุก หมู่ที่4 บ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่องประกวดรา... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด


  more ...


   
       
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   

  ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
     
   
   
   
   
   
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
     วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2567

  สาระดีๆจากศาลปกครอง